Lesní ekostezka Švagrov okolo Vernířovic

Značená trasa po starých důlních dílech a minerálech. Více na

www.infosumperk.cz/dr-cs/naucne-stezky/vernirovice/naucna-stezka-lesni-ekostezka-svagrov.html