Multifunkční sportovní hřiště

Multifunkční sportovní hřiště

Přímo v se Starém Městě na ulici Sportovní si můžete zahrát minigolf, vybíjenou, košíkovou, volejbal, tenis. Žízeň uhaste ve stánku přímo na hřišti. Krásné posezení, dětské hřiště!!!
Otevřeno: duben-říjen, www.staremesto.info.