Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Možnost exkurzí do elektrárny zařazené mezi největší divy v České republice. Více na

www.dlouhe-strane.cz